شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

حسان

+ کربلا کعبه عشق است و منم در احرام | شد در اين قبله عشاق دو تا تقصيرم | دست من خورد به آبي که نصيب تو نشد | چشم من ديد در آن آب روان تصويرم
حسان
بايد اين ديده و اين دست دهم قرباني | تا که تکميل شود حج من آنگه ميرم | وصل شد حال قيامم به عمودي به سجود | بي‌رکوع ماند نماز من و اين تکبيرم | جسدم را به سوي خيمه اصغر مبريد | که خجالت زده زان تشنه لب بي‌شيرم
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top