شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

حسان

+ *ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟* مقدمات حماسه سياسى بحمد الله با شور و نشاط خوبى انجام شد و تا ساعاتى ديگر، ملت ايران بزرگترين حماسه سياسى سال جارى را رقم خواهند زد. طرفداران و حاميان همه نامزدهاى محترم صرفنظر از نتيجه انتخابات، بايد كدورت و ناراحتى احتمالى را كنار گذاشته و جهت رشد مادى و معنوى ايران اسلامى يكدل و يكصدا قدم بردارند كه اين ابتداى راه است ...
حسان
توصيه مى‌كنم سخنان صميمى دكتر جليلى را در جمع ستاد انتخاباتش، نه به عنوان حمايت انتخاباتى، بلكه به عنوان نمونه‌اى از گفتمان انقلاب اسلامى ـ كه بحمدالله اكثر نامزدها و هوادارانشان طرفدار اين گفتمان‌اند ـ حتما بشنويد ... سخنانى از جنس ديگر ... فيلمش را هم مى‌توانيد در اين آدرس مشاهده فرماييدhttp://www.rajanews.com/detail.asp?id=160176
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top