شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

حسان

+ رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) : اين روزها با اين وسائل عجيبِ رسانه‌ايِ كنوني ـ اين پيامكها و امثال اينها ــ متأسفانه حرفهاي گوناگون، نسبتهاي گوناگون به اشخاص گوناگون، رواج دارد. گاهي ممكن است يك نفر هزاران پيامك بفرستد. ... مراقب باشيد، تحت تأثير اين چيزها قرار نگيريد؛ نگاه كنيد، تشخيص بدهيد، *اصلح را بشناسيد و براي اداي تكليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد*
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top